Kursen omfattas av åtta träffar där fokus ligger på samtal och skrivande. Tanken är att få rum att
sätta ord på traumatiska upplevelser, smärtsamma erfarenheter, sjukdomar, sorger och förluster.
Det är lika viktigt att sätta ord på sina erfarenheter som att bli lyssnad på. Och det är du själv som
styr vad du vill dela med dig av. Det viktiga är inte slutresultatet utan det är att prova verktyget och
skapa förutsättningar för att förstå just det som du behöver för att läka.

Kursstart:

Fredagar kl. 10-12
5/4-17/5

Vid individuell kurs online kan anmälan göras löpande.

Anmäl dig här: