Kursen omfattas av åtta träffar där fokus ligger på samtal och skrivande. Tanken är att skapa rum för att sätta ord på traumatiska upplevelser, smärtsamma erfarenheter, sjukdomar, sorger och förluster.Det är lika viktigt att sätta ord på sina erfarenheter som att bli lyssnad på. Och det är du själv som avgör vad du vill dela med dig av. Det viktiga är inte slutresultatet utan det är att prova verktyget och skapa förutsättningar för att förstå just det som du behöver för att läka.

Anmäl dig här: