Jag heter Inger Berg och är lärare i svenska och drama på gymnasiet. Inom svenskämnet är min fördjupning litteraturvetenskap- barn och ungdomslitteratur. Jag har gått på kombinationsutbildningen. Det är en kombo mellan magister i litteratur och lärarexamen.

Dessförinnan har jag läst journalistik på Poppius och kreativt skrivande på distans. (Plus universitetskurser i film, teater- och musikvetenskap).

Det jag ständigt upprepar som lärare är att ”språket är tankens verktyg.” ”Alla kan tänka och därför kan alla skriva.” Jag tycker om att bolla tankar som dyker upp inför ett arbete med eleverna. Det blir roligare och känns samtidigt som att vi skapar vår egen undervisning tillsammans. Planen är att ge möjlighet att utveckla förmågan att föra resonemang, tänka tankar färdigt, vrida och vända och få fatt på orden.

När mitt liv tvärvände och allt blev upp och ner var jag tvungen att skära ner på undervisningen och tänka om. Min väg ur smärta och sorg var att skriva för att förstå. När jag kom i kontakt med ”Write your self” föll alla bitar på plats. Jag kan nu dela med mig av erfarenheter och kunskapen om kraften i skrivandet som verktyg för läkning. I mig får du en erfaren skrivpedagog, lyssnare, samtalspartner och vägledare som värnar om tillit och trygghet som grund för ditt skrivande.