Det läkande skrivandet vilar på tre ben:

• Skrivande efter trauma
Trauma är det grekiska ordet för sår. Det är det som finns kvar i oss psykiskt eller fysiskt efter svåra händelser som skapat stress och känslor som är övermäktiga att härbärgera.

Här är det särskilt viktigt att du själv beskriver din egen upplevelse av trauma. Det är bara du som vet vad du behöver bearbeta.

• Skrivprocessen
Skrivprocessen är uppdelad i skrivövningar som ska ge dig ett hållbart skrivande.

• Skribentens val och egenmakt
Sammantaget är metoden utformad för att hjälpa dig tillbaka till val och att återta din egenmakt.

Vi hittar tillbaka till kraft och egenmakt när vi själva äger vår berättelse. Skrivandet är ett effektivt redskap att hitta vägen ur maktlöshet och frustration. Våra erfarenheter får en mening när vi lättar på bördan. Vi behöver någon som lyssnar och vi behöver dela det som är svårt.

Läs mer och anmäl dig till mina kurser här.