Att skriva för att förstå och skapa mening

Känner du dig maktlös, har varit med om kris, sorg, upplevt ett trauma, något som för alltid ändrat din livssituation? Du kanske känner att du behöver redskap för att komma vidare, göra något för att hitta läkning? Jag arbetar som skrivpedagog och erbjuder läkande skrivande. Här får du möjlighet att berätta och sätta ord på det som skakat om tillvaron. Jag är lärare i svenska och certifierad vägledare genom ”Write your self”. En metodik i åtta steg som är baserad på forskning om trauma.

Blogg